6 Ιουλ 2011

Αιέν Αριστεύειν

η κόρη, 20 στον "έλεγχο ακουστικών ικανοτήτων"
ο παππούς, 20 στο πιεσόμετρο

πώς αλλιώς;

εμείς στο σπίτι μας ήμασταν πάντα του είκοσι