29 Ιουν 2011

ο ύμνος της αγάπης - ΚαντάταΚΑΝΤΑΤΑ ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ
ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΚΑΙ ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ