24 Αυγ 2010

υπνοπαιδεία..



εισηγούμαι βαθιές εκπνοές πριν ξυπνήσουμε - αν ξυπνήσουμε

από τα γκρίζα της Ερμίας